นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
 
วัน-เดือน-ปี-เกิด
2 มิถุนายน 1955
 
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2549
  ปริญญาโทการบริหารธุรกิจภาครัฐและเอกชน จากสถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • พ.ศ. 2529
  MINI MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • พ.ศ. 2523
  แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • พ.ศ. 2520
  แพทย์ศาสตร์บัณฑิตศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุก
 • กรรมการสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทองคำ รวมทั้งการลงทุนในทองคำ
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคของราคาทองคำ โดยมีบทวิเคราะห์ใน www.mtsgold.co.th ทุกวัน
ประสบการณ์การทำงาน
ทำงานด้านการแพทย์สาขาอายุรกรรม และสายเบาหวานและความดันเป็นเวลา 18 ปี หลังจากนั้นเริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจค้าทองคำในช่วงประมาณปี 2532 โดยค่อยๆเริ่มทำทีละน้อยและศึกษาหาความรู้ทางด้านทองคำมาโดยตลอด และเข้าใจระบบการทำงานการค้าทองคำในลักษณะค้าปลีกและส่ง โดยปี 2540 ที่เป็นเศรษฐกิจฟองสบู่แตกได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการส่งทองคำไปต่างประเทศ และตั้งแต่นั้นมาเป็นผู้นำเข้าส่งออกทองคำรายใหญ่ของประเทศ
 
สถานที่ทำงาน
เป็นเจ้าของกิจการ บริษัทต่างๆ ในกลุ่มห้างทองแม่ทองสุก ดังนี้
 1. บริษัท เฮช.อาร์. โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด
 2. บริษัทแม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด
 3. บริษัทแม่ทองสุก เซ็นทรัล จำกัด
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่ทองสุก
 5. บริษัท ปริ๊นเซสโกลด์ จำกัด
 6. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด เป็น Broker ในตลาด TFEX
จากอดีตสู่ปัจจุบัน ห้างทองแม่ทองสุกได้สร้างความมั่นคงและเชี่ยวชาญเรื่องทองคำมายาวนานกว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากธุรกิจค้าขายทองรูปพรรณ ทั้งการค้าปลีกและค้าส่งทอง และได้พัฒนาความชำนาญครอบคลุมถึงด้านการผลิตทองคำแท่งที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นผู้นำเข้าส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ของประเทศไทย

หนึ่งในกลุ่มบริษัทห้างทองแม่ทองสุก บริษัท เฮช.อาร์.โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกทองคำบริสุทธิ์ 99.99
ซึ่งในขณะนี้นับได้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมค้าทองคำ โดยจำหน่ายทองแท่งและรับซื้อทองแท่ง เพื่อการนำเข้าส่งออกไปยังประเทศผู้ค้าทองคำต่างๆ
ในตลาดโลกที่สำคัญๆ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง และสิงคโปร์ นอกจากนี้บริษัทยังนำเข้า Silver มาจำหน่ายให้กับบริษัทชั้นนำ และโรงงานผลิต
Silver เพื่อส่งออกในรูปของจิวเวลรี่ โดยถือได้ว่าเป็นผู้จำหน่ายรายใหญ่ในประเทศเช่นกัน

สำหรับบริษัทในเครืออื่นๆ ของห้างทองแม่ทองสุกมีรากฐานมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง แม่ทองสุก ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ซึ่งมีอายุกว่า 50 ปีแล้ว
และเติบโตสู่บริษัทกลุ่มธุรกิจทองคำอีก 4-5 แห่งดังกล่าวข้างต้น โดยได้ขยายและพัฒนาไปสู่การค้าทองรูปพรรณเพื่อการขายส่งทั่วประเทศ
โดยเป็นผู้จำหน่ายทองรูปพรรณค้าส่งรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ บริษัทอื่นๆเป็นการจำหน่ายทองรูปพรรณเพื่อการค้าปลีกรวมทั้งจิวเวลรี่บ้างเล็กน้อย

นอกจากนี้บริษัทในเครือยังทำการรับจ้างสกัดทองคำให้บริสุทธิ์เป็นทอง 99.99 และ 99.95 รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ทอง กระบวนการทางเคมี Fired Assay โดยมีตราสัญลักษณ์ตราฉัตรและอักษร MTS Gold นอกจากการผลิตทองคำแท่งแล้ว ผลิตภัณฑ์ทองที่มีคุณภาพอีกอย่างของแม่ทองสุกคือ การผลิตทองรูปพรรณ ทำในแง่ทำด้วยมือ และผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติจากประเทศอิตาลี
 
 
 
  Copyright © 2008 The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization). All rights reserved.