กรรมการและเลขานุการ


นางดวงกมล เจียมบุตร

ประวัติการทำงาน
 • 2558-2560
  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • 2557-2558
  ผู้ตรวจราชการและโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 • 2556-2557
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • 2554-2556
  รองกงสุลใหญ่ (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
 • 2550-2554
  ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักพัฒนาตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการฝึกอบรม ดูงาน และสัมมนาที่สำคัญ
 • สิงหาคม 2555
  อบรมการต่อยอดธุรกิจให้นักธุรกิจไทยในเยอรมัน 3 เมืองใหญ่ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน นครมิวนิค และเมืองคาสเซิล
 • มกราคม 2553
  อบรม “การรวมตัวทางเศรษฐกิจและความตกลงเขตการค้าเสรี โอกาสและความท้าทาย” ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • กันยายน 2552
  อบรม “Competency Model : การบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบสมรรถนะ” ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • มิถุนายน 2552
  The AMA Management Course ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • มิถุนายน-กรกฎาคม 2552
  นักบริหารการทูต ณ กระทรวงการต่างประเทศ
 • พฤษภาคม-กรกฎาคม 2551
  โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านผู้นำ ณ จังหวัดนนนทบุรี
 • มกราคม-พฤษภาคม 2551
  นักบริหารระดับสูง ณ จังหวัดนนทบุรี

ประสบการณ์ด้านการตลาดและการค้า รวมทั้งการเจรจาระหว่างประเทศ
 • ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 4 ประเทศคือ มิลาน ประเทศอิตาลี แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน ประเทศรัสเซีย และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้ประสานงานการนัดหมายเจรจาธุรกิจ การเข้าร่วมงาน การเข้าเยี่ยมชมงาน รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ อาทิ การเข้าร่วมงาน Vicenzaoro ที่เมือง Vicenza ประเทศอิตาลี งาน Frankfurt Spring Fair ประเทศเยอรมนี และงาน Basel World ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ปี 2550-2554 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดต่างประเทศ และปี 2556-2557 ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีโอกาสวางแผนยุทธศาสตร์เจาะตลาดใหม่ในประเทศแอฟริกา และมีประสบการณ์จัดคณะผู้แทนการค้านำนักธุรกิจไทยไปเจรจาการค้าในประเทศเป้าหมาย
 • ปี 2558-2560 มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านเศรษฐกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำคู่มือการตลาด และโอกาสสินค้าไทยในตลาด รวมทั้งข้อมูลสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ