สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ราคาค่าบริการผลิตชิ้นงานสร้างต้นแบบเครื่องประดับ (Rapid Prototype)

ราคาต่อชิ้น / ความสูงของชิ้นงาน
จำนวนชิ้นงาน
< 10 mm.
10–15 mm.
15-20 mm.
ค่าบริการละลาย support/ชิ้นงาน
1-5
600
700
800
50
6-10
570
670
770
30
11-15
520
620
720
30
เหมาถาด
(ไม่เกิน 20 ชิ้น/ถาด)
8,000
10,000
12,000
20
หมายเหตุ
  • ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
  • สมาชิกของสถาบันลดอีก 10%
  • ราคาที่ระบุข้างต้น เป็นราคาที่ไม่รวมค่าละลาย support
  • ชิ้นงานที่มีขนาดสูงกว่า 20 mm. คิดราคาตามปริมาตรของชิ้นงาน
  • ราคาสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่ผู้รับของรับชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ชิ้นงานเกิดการชำรุด สถาบันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ชนิดของไฟล์

รับไฟล์นามสกุล .stl และ .slc เท่านั้น

วิธีการส่งไฟล์
  1. ส่งไฟล์ด้วยตนเองเพื่อประเมินราคา ได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ
  2. ส่งไฟล์ผ่านทาง E-mail มาที่ และกรุณาโทรแจ้งฝ่ายฝึกอบรม 02-634-4999 คุณณัฐพงษ์ ต่อ 312 / คุณธนัท ต่อ 302