สถานที่ติดต่อ
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะโปรดแจ้งล่วงหน้า
โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 201
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

การจัดแสดง

GIT Museum Entrance

ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้จัดแสดงอัญมณีและเครื่องประดับแบบครบวงจร โดยมีแนวคิดให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ศึกษา ตั้งแต่การกำเนิดของอัญมณี อันเป็นต้นธารไปจนถึงปลายธารที่อัญมณีได้อยู่คู่กับตัวเรือนโลหะมีค่า กลายเป็นเครื่องประดับที่สูงค่าในที่สุด มีการจัดแสดงแหล่งกำเนิดอัญมณี ประเภทต่างๆ การเจียระไน การจัดระดับมาตรฐานคุณภาพอัญมณี โลหะมีค่า กระบวนการผลิตเครื่องประดับ ทองคำ แพลทินัม และเงิน รวมทั้ง จัดแสดงอัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีเลียนแบบ และแก้วผลึก

การจัดแสดงโซนต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่

โซน A : การกำเนิด และเหมืองพลอยในประเทศไทย

โซน B : ประเภทอัญมณี

โซน C : เพชร

โซน D : การเจียระไนและการทำเครื่องประดับ

โซน E : อัญมณีอินทรีย์

โซน F : อัญมณีสังเคราะห์

โซน G : เหมืองทองและโลหะมีค่า

โซน H : เครื่องประดับตามสมัยนิยม

ห้อง Theatre : จัดแสดงวิดิทัศน์ตั้งแต่การกำเนิดอัญมณีไปจนถึงการผลิตเครื่องประดับ และจัดแสดงอัญมณีเรืองแสง

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

โซน A : การกำเนิด และเหมืองพลอยในประเทศไทย


โซน C : เพชร


โซน D : การเจียระไนและการทำเครื่องประดับ

โซน G : เหมืองทองและโลหะมีค่า