ประเภทสมาชิกและสิทธิประโยชน์

ประเภทนิติบุคคล

สิทธิพิเศษที่จะได้รับมีดังนี้

 1. ส่วนลด 5% เมื่อซื้อคูปอง 3 เล่ม (จำนวน 90 ใบ)
 2. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณี
 3. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า
 4. ส่วนลด 10% ต่อคน จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ สำหรับหลักสูตรระยะยาว
 5. ส่วนลด 15% สมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 หลักสูตร ขึ้นไป จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ สำหรับหลักสูตรระยะยาว
 6. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการผลิตชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ
 7. ส่วนลด 10% เมื่อซื้อของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ ณ เคาน์เตอร์จำหน่าย
 8. ฟรีค่าเข้าห้องสมุด และค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
 9. ส่วนลด 15% จากราคาหนังสือหรือเอกสารปกติ
 10. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 11. สงวนสิทธิ์การจัดโปรโมชั่นพิเศษใดๆ ให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกก่อน

หมายเหตุ

 • ส่วนลด 15% สมัคร 2 คนขึ้นไปพร้อมกัน จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ จะต้องชำระเงินพร้อมกันเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือ 12 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ชำระค่าสมาชิกเป็นต้นไป
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเภทบุคคลธรรมดา

สิทธิพิเศษที่จะได้รับมีดังนี้

 1. ส่วนลด 5% เมื่อซื้อคูปอง 3 เล่ม (จำนวน 90 ใบ)
 2. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณี
 3. ได้ส่วนลดเพิ่มทันที 5% เมื่อส่งอัญมณีตรวจสอบจำนวนตั้งแต่ 6 เม็ด ขึ้นไป/ครั้ง (สามารถใช้ได้เฉพาะ Full Report เท่านั้น)
 4. บริการให้คำปรึกษาด้านอัญมณีโดยนักอัญมณีศาสตร์ (ในเวลาทำการ)
 5. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า
 6. ส่วนลด 10% ต่อคน จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ สำหรับหลักสูตรระยะยาว
 7. ส่วนลด 15% ต่อคน เมื่อสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ สำหรับหลักสูตรระยะยาว
 8. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการผลิตชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ
 9. ส่วนลด 10% เมื่อซื้อของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ ณ เคาน์เตอร์จำหน่าย
 10. ฟรีค่าเข้าห้องสมุด และค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมผู้ติดตาม 2 ท่าน
 11. ส่วนลด 15% จากราคาหนังสือหรือเอกสารปกติ
 12. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 13. สงวนสิทธิ์การจัดโปรโมชั่นพิเศษใดๆ ให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกก่อน

หมายเหตุ

 • ส่วนลด 15% สมัคร 2 หลักสูตรขึ้นไปพร้อมกัน จากราคาค่าฝึกอบรม จะต้องชำระเงินพร้อมกันเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ได้แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับมีดังนี้


แบบฟอร์มสมาชิก
**ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน จึงจะสามารถเปิดแบบฟอร์มสมาชิกได้