สมาคม / ชมรม

  • ชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club - JFC) - http://dnn.e-biz.co.th
  • สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) - http://www.goldtraders.or.th
  • สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ - http://www.thaigemjewelry.or.th
  • สมาพันธ์ผู้ผลิตทองคำแห่งโลก (World Gold Council) - http://www.gold.org