Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กันยายน ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก466,346,884.000.11232,457,362.000.05-50.15
2เพชร37,773,006,144.009.2920,227,715,753.004.02-46.45
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ38,258,665,994.009.4112,880,355,986.002.56-66.33
4อัญมณีสังเคราะห์1,592,849,143.000.391,064,875,417.000.21-33.15
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ2,846,743.000.003,800,462.000.0033.50
6โลหะเงิน2,967,950,630.000.731,600,034,145.000.32-46.09
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน50,076.000.00153,779.000.00207.09
8ทองคำ210,536,740,218.0051.81399,376,076,803.0079.3589.69
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ1,878,759.000.003,489,564.000.0085.74
10โลหะแพลทินัม112,222,961.000.03446,211,406.000.09297.61
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม8,742,899.000.003,709,592.000.00-57.57
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า19,819,731,192.004.884,941,921,953.000.98-75.07
13เครื่องประดับแท้84,050,060,016.0020.6855,626,586,735.0011.05-33.82
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน111,117,739.000.0369,071,953.000.01-37.84
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า363,119,418.000.09485,557,996.000.1033.72
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ495,472,338.000.12729,621,000.000.1447.26
17เครื่องประดับเทียม9,736,487,597.002.405,582,116,682.001.11-42.67
18เหรียญกษาปณ์99,766,231.000.0220,567,148.000.00-79.38
รวมทั้งสิ้น406,397,054,982.00100.00503,294,323,736.00100.0023.84
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กันยายน ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก462,488,557.000.16366,470,045.000.23-20.76
2เพชร49,314,837,006.0017.2327,461,327,349.0017.34-44.31
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ16,240,056,264.005.677,873,405,859.004.97-51.52
4อัญมณีสังเคราะห์1,837,960,937.000.641,092,358,368.000.69-40.57
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ221,960,830.000.08180,338,502.000.11-18.75
6โลหะเงิน13,271,027,445.004.649,829,189,662.006.21-25.93
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน9,402,187.000.005,836,476.000.00-37.92
8ทองคำ153,998,445,376.0053.8093,558,302,293.0059.07-39.25
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ2,421,046.000.001,358,483.000.00-43.89
10โลหะแพลทินัม2,300,435,324.000.801,516,484,204.000.96-34.08
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม2,742,992.000.00266,480.000.00-90.29
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า17,400,319,171.006.0821,116,112.000.01-99.88
13เครื่องประดับแท้24,714,778,725.008.6312,811,226,569.008.09-48.16
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน42,732,819.000.0131,941,911.000.02-25.25
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า2,381,301,475.000.832,139,832,560.001.35-10.14
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ371,706,158.000.13140,440,861.000.09-62.22
17เครื่องประดับเทียม2,016,677,187.000.701,158,442,986.000.73-42.56
18เหรียญกษาปณ์1,678,239,642.000.59188,370,250.000.12-88.78
รวมทั้งสิ้น286,267,533,141.00100.00158,376,708,970.00100.00-44.68
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กันยายน ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเทศ25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์134,923,652,841.0033.20216,037,337,074.0042.9260.12
2สิงคโปร์45,250,857,577.0011.13113,163,364,182.0022.48150.08
3ฮ่องกง63,979,681,438.0015.7447,653,165,222.009.47-25.52
4ออสเตรเลีย26,567,409,609.006.5435,649,305,452.007.0834.18
5สหรัฐอเมริกา29,563,282,825.007.2722,211,383,433.004.41-24.87
6เยอรมนี11,698,673,653.002.8812,844,014,253.002.559.79
7อินเดีย16,618,849,794.004.098,269,196,114.001.64-50.24
8กัมพูชา10,602,717,890.002.616,794,913,183.001.35-35.91
9ญี่ปุ่น6,228,215,638.001.535,239,626,562.001.04-15.87
10เบลเยียม7,454,721,748.001.833,897,436,254.000.77-47.72
อื่นๆ53,508,991,969.0013.1731,534,582,007.006.27-41.07
รวม406,397,054,982.00100.00503,294,323,736.00100.0023.84
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กันยายน ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเทศ25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ฮ่องกง45,524,676,615.0015.9024,914,908,919.0015.73-45.27
2สิงคโปร์16,366,522,803.005.7222,676,038,480.0014.3238.55
3อินเดีย25,896,825,823.009.0520,075,310,777.0012.68-22.48
4สวิตเซอร์แลนด์62,291,078,100.0021.7618,843,022,358.0011.90-69.75
5กัมพูชา40,789,933,257.0014.2510,665,518,697.006.73-73.85
6จีน9,949,298,097.003.488,429,538,520.005.32-15.28
7สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว123,736.000.007,972,141,214.005.036,442,763.20
8ญี่ปุ่น8,495,451,443.002.975,638,123,438.003.56-33.63
9ไทย13,254,826,335.004.635,492,742,069.003.47-58.56
10เบลเยียม7,205,598,146.002.524,315,270,668.002.72-40.11
อื่นๆ56,493,198,786.0019.7329,354,093,830.0018.53-48.04
รวม286,267,533,141.00100.00158,376,708,970.00100.00-44.68
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร