Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก615,082,047.000.24715,122,042.000.1516.26
2เพชร30,467,916,742.0011.8851,930,818,001.0011.2270.44
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ17,501,368,724.006.8334,778,652,675.007.5298.72
4อัญมณีสังเคราะห์1,592,187,134.000.622,922,467,781.000.6383.55
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ10,932,334.000.00215,791,785.000.051,873.89
6โลหะเงิน4,538,034,735.001.774,367,049,745.000.94-3.77
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน644,892.000.000.000.00-100.00
8ทองคำ101,972,160,388.0039.77229,784,261,543.0049.66125.34
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ1,953,471.000.00753,608.000.00-61.42
10โลหะแพลทินัม420,058,373.000.16453,706,037.000.108.01
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม1,790,705.000.00888,990.000.00-50.36
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า4,237,934,333.001.655,315,965,758.001.1525.44
13เครื่องประดับแท้85,264,821,775.0033.25118,293,829,595.0025.5738.74
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน112,886,538.000.04141,936,893.000.0325.73
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า757,021,973.000.30731,826,810.000.16-3.33
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ2,228,976,738.000.873,872,926,183.000.8473.75
17เครื่องประดับเทียม6,670,892,420.002.609,153,013,793.001.9837.21
18เหรียญกษาปณ์20,914,159.000.0123,278,464.000.0111.30
รวมทั้งสิ้น256,415,577,481.00100.00462,702,289,703.00100.0080.45
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก808,103,588.000.251,074,250,710.000.2132.93
2เพชร43,907,256,479.0013.6271,950,296,853.0014.3763.87
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ10,397,794,600.003.2223,317,919,988.004.66124.26
4อัญมณีสังเคราะห์2,439,436,204.000.763,911,518,423.000.7860.35
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ292,051,423.000.09283,044,131.000.06-3.08
6โลหะเงิน21,797,138,370.006.7622,428,153,937.004.482.89
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน8,969,500.000.007,147,270.000.00-20.32
8ทองคำ216,915,226,342.0067.27335,080,795,584.0066.9254.48
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ260,738.000.00640,078.000.00145.49
10โลหะแพลทินัม2,755,116,919.000.852,843,498,186.000.573.21
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม295,939.000.005,856,197.000.001,878.85
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า354,949,069.000.1124,133,183.000.00-93.20
13เครื่องประดับแท้18,175,411,589.005.6433,567,033,912.006.7084.68
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน46,364,865.000.0144,251,982.000.01-4.56
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า2,694,612,886.000.843,355,673,381.000.6724.53
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ69,138,893.000.02236,349,746.000.05241.85
17เครื่องประดับเทียม1,568,282,231.000.492,315,763,611.000.4647.66
18เหรียญกษาปณ์207,858,602.000.06298,357,420.000.0643.54
รวมทั้งสิ้น322,438,268,237.00100.00500,744,684,592.00100.0055.30
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเทศ25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์20,743,535,135.008.0987,530,819,317.0018.92321.97
2สิงคโปร์46,942,223,140.0018.3159,106,305,778.0012.7725.91
3สหรัฐอเมริกา40,489,262,806.0015.7956,169,863,614.0012.1438.73
4กัมพูชา6,769,655,355.002.6453,959,826,730.0011.66697.08
5ฮ่องกง35,680,813,405.0013.9246,684,575,738.0010.0930.84
6อินเดีย13,420,702,295.005.2331,750,031,739.006.86136.58
7เยอรมนี14,197,987,251.005.5417,164,881,433.003.7120.90
8ออสเตรเลีย9,885,631,315.003.8614,515,075,131.003.1446.83
9สหราชอาณาจักร9,559,324,161.003.7314,505,506,357.003.1351.74
10สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว10,443,347,102.004.0710,820,240,645.002.343.61
อื่นๆ48,283,095,516.0018.8370,495,163,221.0015.2446.00
รวม256,415,577,481.00100.00462,702,289,703.00100.0080.45
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเทศ25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์100,365,347,738.0031.13176,197,933,931.0035.1975.56
2ฮ่องกง56,413,149,832.0017.5069,000,884,610.0013.7822.31
3อินเดีย36,330,025,415.0011.2761,701,469,273.0012.3269.84
4ญี่ปุ่น8,422,287,972.002.6123,001,661,772.004.59173.10
5สิงคโปร์12,535,119,048.003.8920,690,012,592.004.1365.06
6จีน14,621,822,581.004.5318,642,466,224.003.7227.50
7ออสเตรเลีย23,680,787,570.007.3417,262,180,393.003.45-27.10
8สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว11,689,550,486.003.6313,808,587,894.002.7618.13
9ไทย5,532,890,000.001.7213,573,157,605.002.71145.32
10สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2,452,206,821.000.769,519,503,731.001.90288.20
อื่นๆ50,395,080,774.0015.6377,346,826,567.0015.4553.48
รวม322,438,268,237.00100.00500,744,684,592.00100.0055.30
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร