Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2566 และ 2567


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25662567เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก165,664,131.000.26345,522,878.000.32108.57
2เพชร8,673,282,567.0013.489,888,587,394.009.3014.01
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ15,014,106,014.0023.3419,028,195,979.0017.8926.74
4อัญมณีสังเคราะห์732,323,305.001.14655,186,046.000.62-10.53
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ1,263,743.000.003,172,237.000.00151.02
6โลหะเงิน32,510,044.000.05162,539,794.000.15399.97
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน0.000.0014,573.000.00-
8ทองคำ11,413,564,896.0017.7442,440,476,038.0039.89271.84
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ70,607.000.0091,834.000.0030.06
10โลหะแพลทินัม78,634,649.000.1249,584,498.000.05-36.94
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม670,279.000.00207,757.000.00-69.00
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า718,342,796.001.12723,418,312.000.680.71
13เครื่องประดับแท้25,293,936,702.0039.3230,289,782,265.0028.4719.75
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน15,769,363.000.0221,253,592.000.0234.78
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า82,005,840.000.13127,932,187.000.1256.00
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ673,500,682.001.05948,073,601.000.8940.77
17เครื่องประดับเทียม1,435,127,572.002.231,697,349,033.001.6018.27
18เหรียญกษาปณ์672,125.000.001,378,313.000.00105.07
รวมทั้งสิ้น64,331,445,315.00100.00106,382,766,331.00100.0065.37
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2566 และ 2567


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25662567เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก160,238,052.000.24407,852,495.000.39154.53
2เพชร11,914,718,308.0017.5011,156,739,379.0010.58-6.36
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ5,490,706,663.008.068,154,852,062.007.7348.52
4อัญมณีสังเคราะห์1,092,189,620.001.601,285,285,240.001.2217.68
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ49,911,909.000.0734,817,696.000.03-30.24
6โลหะเงิน2,404,585,026.003.533,780,886,714.003.5857.24
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน130,845.000.00251,978.000.0092.58
8ทองคำ32,916,996,776.0048.3467,694,452,730.0064.17105.65
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ133,449.000.00143,349.000.007.42
10โลหะแพลทินัม433,328,690.000.64452,486,572.000.434.42
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม7,260,477.000.01300.000.00-100.00
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า10,537,950.000.022,689,794.000.00-74.48
13เครื่องประดับแท้12,436,769,790.0018.2610,323,027,159.009.79-17.00
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน7,259,808.000.0115,192,488.000.01109.27
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า539,967,818.000.791,366,575,544.001.30153.08
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ75,442,305.000.11130,416,516.000.1272.87
17เครื่องประดับเทียม489,960,187.000.72652,957,171.000.6233.27
18เหรียญกษาปณ์71,607,021.000.1133,688,619.000.03-52.95
รวมทั้งสิ้น68,101,744,694.00100.00105,492,315,806.00100.0054.90
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2566 และ 2567


ลำดับประเทศ25662567เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ฮ่องกง18,804,179,198.0029.2334,922,922,526.0032.8385.72
2กัมพูชา1,401,950,475.002.1824,101,907,930.0022.661,619.17
3สหรัฐอเมริกา10,393,396,370.0016.1611,604,869,691.0010.9111.66
4สวิตเซอร์แลนด์1,330,069,403.002.076,847,311,546.006.44414.81
5อินเดีย2,261,421,272.003.523,911,112,265.003.6872.95
6เยอรมนี2,706,409,355.004.213,258,534,723.003.0620.40
7อิตาลี2,946,009,110.004.582,981,630,798.002.801.21
8กาตาร์1,581,719,785.002.462,163,778,573.002.0336.80
9เบลเยียม1,129,826,577.001.761,999,155,301.001.8876.94
10สิงคโปร์9,392,906,901.0014.601,918,374,154.001.80-79.58
อื่นๆ12,383,556,869.0019.2512,673,168,824.0011.912.34
รวม64,331,445,315.00100.00106,382,766,331.00100.0065.37
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2566 และ 2567


ลำดับประเทศ25662567เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์11,260,947,682.0016.5451,013,425,239.0048.36353.01
2อินเดีย8,901,836,618.0013.079,395,569,830.008.915.55
3ฮ่องกง14,130,181,950.0020.759,366,668,260.008.88-33.71
4ไทย2,728,392,223.004.014,719,628,549.004.4772.98
5จีน1,443,260,258.002.124,130,615,685.003.92186.20
6ญี่ปุ่น2,933,495,157.004.313,841,080,891.003.6430.94
7ออสเตรเลีย2,666,763,271.003.923,764,347,086.003.5741.16
8สิงคโปร์2,228,352,733.003.271,736,358,712.001.65-22.08
9สหรัฐอเมริกา4,041,762,704.005.931,704,703,619.001.62-57.82
10อิตาลี1,356,992,273.001.991,397,335,669.001.322.97
อื่นๆ16,409,759,825.0024.1014,422,582,266.0013.67-12.11
รวม68,101,744,694.00100.00105,492,315,806.00100.0054.90
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร