นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน

GIT ในวันนี้

"การตลาด" เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่จะขับเคลื่อน GIT ให้ก้าวหน้าต่อไป เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และนี่คือภารกิจสำคัญของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ คนปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่พร้อมนำประสบการณ์และความรู้มาโปรโมตจุดแข็งของ GIT ให้เปล่งประกายมากกว่าเดิม

จากนักการตลาด...เป็นคน "GIT"

"ดิฉันภาคภูมิใจมากที่ได้มาร่วมงานกับ GIT ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นด้านอัญมณีและเครื่องประดับแก่ผู้บริโภค ซึ่งสถาบันฯ มีภารกิจสำคัญคือการตรวจวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาก มีเครื่องมือทันสมัย มีการสอบทาน และระบบ ISO ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งระบบการตรวจสอบของ GIT แม่นยำ เชื่อถือได้ 100%" นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พูดถึงความรู้สึกและความเชื่อมั่นที่มีต่อสถาบันฯ

พร้อมบอกด้วยว่า หลังจากร่วมงานกับ GIT มาประมาณ 1 ปี ทำให้ทัศนคติเกี่ยวกับการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของตัวเองเปลี่ยนไป โดยตัวเองได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเหล่านี้แก่คนใกล้ชิด และต้องการให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น

"เมื่อก่อน เวลาจะแนะนำใครซื้อเพชรพลอย ก็จะแนะนำร้านที่คุ้นเคย ร้านที่ใครๆ ว่าดี แต่พอมาทำงานกับ GIT ทำให้ดิฉันเห็นและเข้าใจเลยว่า คุณสมบัติทุกอย่างของอัญมณีสามารถตรวจสอบได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีใบรับรองคุณภาพ ยิ่งสมัยนี้มีเพชรสังเคราะห์ ทองชุบ คนทั่วไปแบบเราไม่รู้หรอกว่า ชิ้นไหนแท้เป็นของธรรมชาติ ชิ้นไหนเทียม เราจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตรวจสอบและรับรองคุณภาพ"

แม้ว่าปัจจุบัน GIT จะมีบรรดาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ส่งอัญมณีและเครื่องประดับมาตรวจสอบและขอใบรับรองจาก GIT อยู่แล้ว แต่ผอ.ดวงกมล ที่มีดีเอ็นเอนักการตลาดอยู่เต็มตัวเชื่อว่า หากต้องการพัฒนาวงการนี้ไปอีกขั้น จะต้องประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานอัญมณีด้วย และ "การตลาด" คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจดังกล่าวได้

"ดิฉันเห็นว่ามาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสิ่งจำเป็น ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของสินค้าไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วย ซึ่ง GIT มีบทบาทสำคัญและมีความเชี่ยวชาญมากด้านนี้ ขณะเดียวกัน ดิฉันเชื่อว่าการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไม่ว่าของเราจะดีอย่างไร แต่หากไม่ทำการตลาด คนก็จะไม่รู้จักเรา ดิฉันอยากให้คนทั่วไปรู้จัก GIT มากขึ้น ทำให้คนเชื่อถือศรัทธาใน GIT ทำให้สินค้าและบริการของ GIT เป็นที่นิยมในวงกว้างมากขึ้น ทั้งในส่วนของการรับรองมาตรฐาน และหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในวงการนี้"


GIT ยุค Thailand 4.0

ผอ.ดวงกมล อธิบายว่า การทำการตลาดในยุค Thailand 4.0 จำเป็นต้องมีเครือข่าย ต้องมีช่องทางการตลาดใหม่ๆหรือมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ยิ่งยุคที่เป็นยุคดิจิตัลยิ่งมีความจำเป็น ซึ่ง GIT พร้อมจะทำงานแบบบูรณาการกับหลายภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในด้านเทคนิค การออกแบบ การวิจัย และช่วยผลักดันการเสริมสร้างศักยภาพของเอกชน

โดยตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง ผอ.ดวงกมลได้เดินหน้าหลายโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เช่น โครงการจากท้องถิ่น สู่เมือง เลื่องชื่ออัตลักษณ์ ที่เน้นพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ อัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาค ที่ต้องการยกระดับจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) เป็นผู้ประกอบการที่มีรูปแบบสินค้าของตนเอง (ODM) และผู้ประกอบการที่มีแบรนด์เป็นของตนเอง (OBM) โดยได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ใน 15 จังหวัด 6 ภูมิภาค เพื่อร่วมกับผู้ประกอบการค้นหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อนำมาสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นนั้นๆ มีการนำเทคนิคใหม่ๆมาช่วยในการผลิต พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดออนไลน์ การเชื่อมโยงธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

"จากการลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ ก็พบว่า แต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่นำมาเป็นจุดขายได้ เพียงแต่ที่ผ่านมา อาจไม่มีใครหยิบยกสิ่งเหล่านั้นมาต่อยอดเพื่อสร้างจุดขาย อย่างเช่น กาญจนบุรีมีชื่อเสียงเรื่องนิล ทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการก็ร่วมกันค้นหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ก็ค้นพบดอกกาญจนิการ์ ดอกไม้ของท้องถิ่น และนำมาเป็นต้นแบบให้ช่างฝีมือท้องถิ่นพัฒนาเป็นเครื่องประดับ กลายเป็นจุดขายใหม่ของท้องถิ่น"

นอกจากพัฒนาผู้ประกอบการแล้ว GIT ยังดำเนินโครงการด้านมาตรฐานสินค้าเพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ได้แก่ การจัดทำเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า หรือ Hallmark เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อว่าได้รับสินค้าคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงยังได้เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ของวงการ คือ การประชุม World Ruby Forum 2017 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 และร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (CIBJO) จัดการประชุม CIBJO Congress 2017 ในเดือนเดียวกัน ซึ่งมีคนในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับโลกมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

และในปี 2561 ที่เป็นโอกาสพิเศษครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งสถาบัน GIT ผอ.ดวงกมล กล่าวว่า หาก GIT เปรียบเสมือนคนแล้ว เราก็เป็นวัยที่บรรลุนิติภาวะที่เธออยากให้เป็นวัยที่ทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานและผู้ประกอบการ เป็นวัยที่ใครๆ ไว้วางใจได้

"เมื่อใครเห็นคน GIT แล้ว จะต้องเชื่อมั่นได้ว่าเราจะช่วยเหลือพวกเขาได้ในแง่ของความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า ด้านเทคนิค และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับ"

และเพื่อฉลองโอกาสพิเศษแบบนี้ GIT จะจัดกิจกรรมสุดพิเศษระดับ Big Event มากมายสำหรับคนในวงการ อัญมณีและเครื่องประดับและผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ เช่น เดือนพฤษภาคม พบกับ Alumni งานชุมนุมศิษย์เก่า GIT ครั้งแรก ที่จะได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต ส่วนในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นเดือนสำคัญและครบรอบวันเกิด GIT จะจัดงาน The 6th International Gem & Jewelry Conference (GIT 2018) งานสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่จะนำเหล่าสุดยอดแม่ทัพของวงการมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจกันแบบคลุกวงในจากตัวจริง

ผอ.ดวงกมล ฝากบอกด้วยว่า สามารถติดตามข่าวกิจกรรมดีๆ ของ GIT ได้ที่ www.git.or.th และเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/git.or.th/