บทสัมภาษณ์ผู้บริหารผู้ประกอบการและนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ AEC