GIT News

โครงการ World Ruby Forum


ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย สถาบันมีภารกิจสำคัญในฐานะที่เป็นสถาบันแห่งชาติคือ การดำเนินงานวิจัย ตรวจสอบ และออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งโลหะมีค่า การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรม และการจัดทำข้อมูลการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมได้นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมทางวิชาการที่สำคัญและสอดคล้องกับภารกิจนี้อย่างหนึ่งคือ การแสดงบทบาทผู้นำเชิงวิชาการสาขาต่างๆ ในภูมิภาค/โลก ผ่านการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อให้เป็นเวทีในการเผยแพร่/แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับในแขนงต่างๆ อาทิเช่น นักสำรวจ นักวิจัย นักออกแบบเครื่องประดับ นักการตลาด นักลงทุน ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เป็นประจำทุกสองปี

GIT ร่วมมือพันธมิตร จัด World Ruby Forum เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับทับทิมที่ถูกต้อง ให้แก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หวังดันทับทิมให้เป็นอัญมณีส่งออกสำคัญของประเทศไทยอันดับหนึ่งของประเทศไทย และช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก โดยร่วมมือกับ AIGS และ AFG ประกาศการจัดงานประชุมวิชาการนานชาติ World Ruby Forum ขึ้นในงานประชุมวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ GIT 2016 และ GIT ได้ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการค้าพลอยสีทั่วจากประเทศ จัดตั้งเป็นคณะกรรมการ World Ruby Forum 2017 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก และในการนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้ในโครงการ World Ruby Forum ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560

อนึ่ง เพื่อสร้างการรับรู้กับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น GIT ได้จัดอุ่นเครื่องประชาสัมพันธ์กิจกรรม World Ruby Forum ขึ้น ภายในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกิจกรรมสำคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ คือ 1) งานเปิดตัว World Ruby Forum 2) Ruby Heart of Love และ 3) Ruby Contest: The Most Beautiful Ruby Awards 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับทับทิมที่ถูกต้อง และตระหนักถึงคุณค่า และความงามของ “ทับทิม” ซึ่งถือได้ว่า เป็น “ราชา” แห่งอัญมณี และยังเป็นอัญมณีที่เป็นจุดแข็งในอุตสาหกรรมพลอยสีของไทย ให้ชาวโลกได้รับทราบ ซึ่งจะมีผลทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการค้าอัญมณีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก

     

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 GIT ได้รับเกียรติจาก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติ เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดบูธกิจกรรมอุ่นเครื่องประดับชาสัมพันธ์ World Ruby Forum 2017 ภายในงานแสดงนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 (59th Bangkok Gems and Jewelry Fair) ณ บริเวณชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี โดยมี นายราเชนทร์ พจนสุนทร อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล, คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

     

โดยกิจกรรมสำคัญในการอุ่นเครื่องเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ World Ruby Forum ในครั้งนี้ ก็คือ การประกวดและจัดแสดงทับทิมที่สวยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทับทิมจากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่สนใจส่งทับทิมที่สวยที่สุดเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นางวิลาวัณย์ อติชาติ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานพลอยสีของ GIT นายชวลิต ซาลวาลา ผู้เชี่ยวชาญด้านพลอยสีของโลกและประธานกรรมการบริษัท ไทยแลปปิดดารี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ Mr. Victor Tuzlukov แชมป์โลกการออกแบบเจียระไนอัญมณี เป็นกรรมการตัดสิน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความงามของทับทิม โดยหลังจากการตัดสิน ณ บริเวณลานด้านหน้าอิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอล์ เสร็จสิ้น ทับทิมที่ได้รับรางวัลจะนำมาจัดแสดง ณ บูธของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลภายในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 59 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น.

          

สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็นสองประเภค คือ ประเภทพลอยที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ (Unheated) และ ประเภท พลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบดั้งเดิม (Traditional heated) ซึ่งผู้ชนะรางวัลที่ 1 ประเภทพลอยที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ (Unheated) ได้แก่ บริษัท สุคาเดีย สโตนส์ จำกัด (Sukhadia Stones Co., Ltd.) และ ชนะรางวัลที่ 1 ประเภทพลอยผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบดั้งเดิม (Traditional heated) ได้แก่ บริษัท วีระศักดิ์ เจมส์ จำกัด (Veerasak Gems Co., Ltd.) โดยได้รับเกียรติจาก นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในนามผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล และ ผู้เข้าร่วมโครงการ

     

สำหรับ Ruby Heart of love หรือ ทับทิมแห่งความรัก (เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการครั้งนี้ โดยเป็นการระดมทุนการกุศลโดยใช้ทับทิม 700 เม็ดมาเรียงร้อยต่อกันเป็นรูปหัวใจ ซึ่งสื่อถึงความรัก และความสามัคคีของคนไทย โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนา เพศ หรืออายุ มารวมกันเป็นหนึ่ง และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาส ฉัตรมงคลครองสิริราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี และ วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 7รอบ (84 พรรษา) โดยเบื้องต้นจัดทำเป็นบอร์ด Ruby Heart of Love ที่ประกอบไปด้วย หมายเลข 1 – 700 ร้อยเรียงเป็นรูปหัวใจ ซึ่งผู้ที่สนใจ และร่วมบริจาค สามารถเลือกหมายเลขที่ท่านชื่นชอบ และร่วมบริจาคเงินตามจิตศรัทธา โดยผู้บริจาคจะได้รับการจารึกชื่อในหนังสือ The Ruby Heart of Love Story” ซึ่งจะจัดทำหลังจากรวบรวมทับทิมที่มาประกอบเป็น ทับทิมแห่งความรัก ซึ่งจะเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจ และเก็บเป็นสมบัติแห่งชาติ ไม่ขายเพื่อการค้า โดยคณะผู้จัดตั้งโครงการมีแผนที่จะนำทับทิมแห่งความรักนี้ไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อสื่อถึงความรัก และสันติภาพ อีกด้วย โดยรายได้ที่ได้รับจากการบริจาคในครั้งนี้จะนำเข้าสมทบทุนให้แก่มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นมูลนิธิสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งมีโครงการที่จะนำรายได้จากกิจกรรมนี้ไปสมทบทุนช่วยเหลือแก่มูลนิธิที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วโลก เพื่อประกาศถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อีกด้วย

(ภาพ Ruby Wall)