GIT News
GIT เปิดให้บริการตรวจสอบโลหะมีค่า ณ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (Gemopolis) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้รับมาตรฐานระดับสากล วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโลหะมีค่า และสามารถรับผลวิเคราะห์แบบเร่งด่วนในราคาพิเศษ!!!

โดย GIT เปิดให้บริการตรวจสอบด้วยเทคนิค X-ray Florescence (XRF) หาความหนาของชั้นผิวชุบและหาความบริสุทธิ์ของธาตุองค์ประกอบ เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. สถานที่บริเวณชั้น 1 อาคาร CHATO โซนแฟคตอรี่มอลล์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 634 4999 ต่อ 401