GIT News

9
มกราคม 2566

GIT เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบพวงมาลัยแก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และปลัดกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์