GIT News

7
พฤศจิกายน 2565

GIT เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมกับข้าราชการ บุคลากรสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และพุทธศาสนิกชน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี