GIT News

4
พฤศจิกายน 2565

GIT เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี