GIT News

19
ตุลาคม 2565

GIT จัดสัมมนาในหัวข้อ "ส่งออกอัญมณีไทย เจียระไนสู่สากลกับ ebay"

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ebay จัดสัมมนาในหัวข้อ "ส่งออกอัญมณีไทย เจียระไนสู่สากลกับ ebay" เพื่อเป็นการขยายช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล รวมถึงแนวทางการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผ่านโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี

#GIT #GEMS #JEWELRY #ONLINE #ebay #จันทบุรี #bwc