GIT News

8
กันยายน 2565

พาณิชย์ ดัน GIT สร้างแต้มต่อความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ GIT STANDARD

8 กันยายน 2565: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT STANDARD สร้างความเชื่อมั่นสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เน้นย้ำการเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลกโดยได้รับเกียรติจากนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ คูหา Gems Treasure บริเวณด้านหน้าทางเข้าชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ปัจจุบันสถาบันได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบ อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า และมาตรฐานด้านหลักเกณฑ์ จำนวน 22 ขอบข่าย และมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้ มาตรฐาน GIT Standard ทั้งภาครัฐ และ เอกชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

- ห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
- ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- ห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีเชียส พลัส จำกัด
- ห้องปฏิบัติการ บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด
- ห้องปฏิบัติการ บริษัท จีซีไอ แล็บ จำกัด

โดยสถาบันได้จัดพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT STANDARD ให้กับห้องปฏิบัติการข้างต้นภายในงานบางกอกเจมส์ แอนด์จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 67 เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักภาพของห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงาน