GIT News

11
กรกฎาคม 2565

สินิตย์ แถลงผลการทำงาน 1 ปี ชูภารกิจขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบ 5 ด้าน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการทำงาน 1 ปี ชูภารกิจขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบ 5 ด้านตามนโยบาย “จุรินทร์” สำเร็จตามเป้าทุกด้าน ทั้งการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน การขยายโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ การช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ และการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชน เตรียมลุยต่องานเดิม เพิ่มความเข้มข้นทั้งเชิงรุก เชิงลึก โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565