GIT News

2
มิถุนายน 2565

GIT เยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าเรียนรู้และเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ภายในมีการให้บริการกิจกรรมเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ยังมีการจัดแสดงถึง 3 ส่วน คือ บ้านของเรา ชีวิตของเรา และในหลวงของเรา ถือเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้สนใจจากทั่วโลก

นอกจากนี้ได้มีการหารือใรเรื่องการขับเคลื่อนงานพิพิธภัณฑ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ต่อไป เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

#อพวช #พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า #git #NSM