GIT News
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับ H.E. Ana Maria Prieto Abad เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐโคลอมเบีย และ Mr. Andres Rincon-Barahona กงสุลสาธารณรัฐโคลอมเบีย เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมตลาดมรกตของประเทศโคลัมเบีย ที่มีคุณภาพและความสวยงามเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาด ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา