GIT News

3
พฤษภาคม 2565

GIT จัดงานเสวนา หัวข้อ "ก้าวให้ทันเทรนด์ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ" ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 GIT จัดงานเสวนา หัวข้อ "ก้าวให้ทันเทรนด์ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ" ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ ณ The Ivory Lounge โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นายวสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ ผู้บริหาร Prezioso Jewelry และนายพลัฎฐ์ จิรพุฒินันท์ อาจารย์สาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมการเสวนา

เพื่อเป็นการ Kick off โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ ผ่านเวทีการพูดคุยอัพเดทเทรนด์ เสริมความรู้ ให้ SMEs เข้าใจในตัวโครงการ และเตรียมตัวสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้