GIT News

23
กุมภาพันธ์ 2565

ประสบความสำเร็จอย่างเกินคาดกับเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 ยอดสั่งซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ ทะลุ 240 ล้านบาท

เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022) ตอกย้ำภาพลักษณ์ "จันทบุรีนครอัญมณีโลก" กระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน สร้างมูลค่าการซื้อ – ขายและยอดการสั่งซื้อทันทีภายในงาน 65 ล้านบาท และประมาณการมูลค่าการสั่งซื้อจากการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) รวมสูงถึงกว่า 240 ล้านบาท สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงาน "เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 – 2022" (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022) ภายใต้แนวคิด Chanthaburi : City of Gems เพื่อผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น "นครอัญมณีของโลก" ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และบริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ จังหวัดจันทบุรี มีผู้ซื้อ ประชาชน และ ผู้สนใจทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานถึง 11,480 คน มีมูลค่าการซื้อขายทันทีภายในงานถึง 64.83 ล้านบาท และสร้างเงินสะพัดในจังหวัดจันทบุรี ทั้งภาคการท่องเที่ยว และภาคการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอย่างคึกคัก

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าการระบาดของ COVID 19 จะยังคงอยู่ แต่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ได้อย่างเข็มแข็ง โดยจะเห็นได้จากยอดการส่งออกในปี 64 ที่สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ทำรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับ 5 มีมูลค่าสูงถึง 194,706.08 ล้านบาท

ดังนั้นเพื่อตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น นครอัญมณี จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น เป็นครั้งที่ 3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้ออัญมณี และเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออก รวมถึงผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วประเทศ ได้มีเวทีที่จะได้นำเสนอสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังกลุ่มผู้ที่รักอัญมณี และ ผู้ซื้อรายใหญ่ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ หลังจากว่างเว้นการจัดงานแสดงนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับมาเกือบ 2 ปี

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.(TCEB) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย (Target Buyer) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งตัวแทนจากหอการค้าต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีศักยภาพเข้าร่วมเจรจาธุรกิจในลักษณะ Hybrid โดยได้เชิญผู้ซื้อมาร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการภายในงาน Onsite และผ่านทางออนไลน์ (Online Business Matching: OBM) สร้างมูลค่าการซื้อขายจากผู้นำเข้าในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 248.38 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าการเจรจาธุรกิจในรูปแบบ OBM มูลค่า 83.38 ล้านบาท และรูปแบบ Onsite Business Matching ภายในงานมูลค่า 165 ล้านบาท เมื่อเทียบการจัดงานในปี 2019 ที่มีมูลค่าการสั่งซื้อภายในงานจำนวน 21.20 ล้านบาท จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 205

นอกจากนี้ยังสามารถนำเม็ดเงินเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยวในระหว่างช่วงที่มีการจัดงานมากกว่า 200 ล้านบาทอีกด้วย

จากมูลค่าการค้า และจำนวนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยจากทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ

ทั้งนี้ GIT ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย จึงได้วางแผนต่อยอดกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี ในครั้งอันจะนำพาอุตสาหกรรมอัญมณีแลเครื่องประดับที่มีบุคลากรในอุตสาหกรรมกว่าหนึ่งล้านคนไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.changemsfest.com
โทร 02-634 4999 ต่อ 625