GIT News

4
กุมภาพันธ์ 2565

พิธีเปิดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี โดยมี นางนันทวัลย์ สกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบัน นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน และคณะผู้บริหารหน่วยงาน/ สมาคมผู้ร่วมจัด ให้การต้อนรับ