GIT News

14
มกราคม 2565

GIT ร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021) ณ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ภายใต้แนวคิด Chanthaburi :City of Gems เพื่อผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น "นครอัญมณีของโลก" ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ จ.จันทบุรี

พร้อมกันนี้สถาบันได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 7 (GIT Conference 2021) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรีภายใต้หัวข้อ "Towards the Sustainable Gem Industry" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติระหว่างนักวิชาการ ตัวแทนสมาคมการค้า ผู้ประกอบการ นักลงทุน ตลอดจนนักออกแบบ จากทั่วโลก นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้ออัญมณี และยังเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออก ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมงานได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาผู้ผลิต คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ทั้งจากการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งจากการท่องเที่ยวให้กับจ.จันทบุรี ได้กว่า 100 ล้านบาท

โดยภายในงานจะมีคูหาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติกว่า 300 คูหา ผู้ชมงานจะได้พบกับสินค้าที่เกี่ยวกับอัญมณีมากมาย ได้แก่ พลอยดิบ พลอยเจียระไน เครื่องประดับอัญมณี วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วนในวงการอุตสาหกรรมอัญมณี และยังมีการจัดแสดงนิทรรศความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และการจัดงานสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ด้านการตลาดการค้าออนไลน์และการออกแบบ รวมทั้งกิจกรรม BWC Business Matching การจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์การจัดแสดงนิทรรศการสุดยอดพลอยสวยที่คัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก "GIT's Enchanting Ruby & Sapphire Awards" และภายในงาน GIT เปิดให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence) ตลอดการจัดงาน