GIT News

07
มกราคม 2565

GIT เข้ารับนโยบาย รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ ในโอกาสเทศกาลปีใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2565: นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับนโยบายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวให้กำลังใจ รวมถึงมอบหมายให้ GIT เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติ ในฐานะศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก