GIT News


 


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน จัดการประชุมเตรียมพร้อมจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุม โดยมีกำหนดจัดงาน 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี / เคพีจิวเวลรี่เซ็นเตอร์และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ ในปีนี้กำหนดแถลงข่าวในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป การจัดงานในปีนี้ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจากงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ทำให้งานมีความยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้การจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 ถือเป็นงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่ยอมรับของสากลมากยิ่งขึ้น เบื้องต้น กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 อาทิ งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 7 / งานประกวดพลอย GIT's Enchanting Ruby & Sapphire Awards / การสาธิตการเจียระไนพลอย การแกะสลักโลหะด้วยมือ การแกะลายด้วยเครื่องตัดลายการชุบ ขัดล้างเครื่องประดับ การลงยาสีเย็น-ร้อนบนเครื่องประดับ การเลเซอร์ตัวอักษรและสัญลักษณ์ เป็นต้น