GIT News

09
ธันวาคม 2564

GIT ร่วมงาน "Phuket Gems & Jewelry Fest"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Phuket Gems & Jewelry Fest ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน และนางประพีร์ สรไกรกิติกูล ผู้แทนหอการค้าไทย

การจัดงาน Phuket Gems & Jewelry Fest เสมือนเป็นการจำลองการจัดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair มาไว้ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมอันดามันแซนด์บ็อกซ์ และภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นจำนวนมาก

สถาบัน เข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยเปิดให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) พร้อมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกจาก Temp Pop-up Store by GIT สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับได้ที่ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564