GIT News

5
พฤศจิกายน 2564

GIT เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ ณ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยมีพระราชกิตติมงคล รักษาการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์