GIT News

27
ตุลาคม 2564

GIT เร่งต่อยอดการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ผ่านการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบเครื่องประดับไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้ความสำคัญ และยกระดับนักออกแบบไทยผ่านงานประกวดการออกแบบเครื่องประดับ และเชิญชวนผู้ประกอบการและนักออกแบบเข้าชมงานประกวดการออกแบบเครื่องประดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานไลฟ์-สไตล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีให้นักออกแบบเครื่องประดับไทยได้แสดงความสามารถสู่นานาชาติ พร้อมมองอนาคตหนุนนักออกแบบไทยให้ก้าวไปยืนบนเวทีโลก

การประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด "Intergeneration Jewelry" - jewelry for every generation ซึ่งตรงกับแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับเพื่อทุกคน (Design for all) ที่เครื่องประดับนี้ได้หล่อหลอมและรังสรรค์ก้าวข้ามข้อจำกัดคนในแต่ละเจเนอเรชั่น และสวมใส่ได้ทุกช่วงวัย ในการจัดงานครั้งนี้สถาบันได้ดึงผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบเครื่องประดับจาก สถาบันที่มีชื่อเสียงจากอิตาลี เกาหลีและอิหร่าน มาร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 15 นี้ และมีแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการออกแบบทั้งในยุโรปและเอเชีย เพื่อต่อยอดนำนักออกแบบไทยเข้าร่วมงานในระดับโลกต่อไป สำหรับการประกวดในครั้งนี้ นักออกแบบที่ชนะเลิศและเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 15 นี้ มีนักออกแบบไทยถึง 3 คน จากผู้ส่งแบบเข้าประกวดจากทั่วโลกกว่า 400 ชิ้นงาน จาก 27 ประเทศ โดยผลงาน 30 ชิ้นที่เข้ารอบจะได้ถูกแสดงแบบวาดในงานประกาศผลชนะเลิศ

พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 15 GIT's World Jewelry Design Awards 2021