GIT News
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เดินหน้าต่อยอดสร้างสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้ทั่วประเทศ จัดแสดงนิทรรศการ Gems Treasure Pop-Up Exhibition; The Vision เครื่องประดับอัตลักษณ์ไทยสู่สากล พร้อมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 นี้ ณ วัน นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ที่สามารถช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมรวมนับล้านคน ซึ่งในปีที่ผ่านมาไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 13 ของโลกซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก โดยอัญมณีและเครื่องประดับเป็น 1 ใน 5 สินค้าส่งออกหลักของไทยที่นำรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งมีความสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศ

ที่ผ่านมามีหลายโครงการที่พัฒนาสินค้าแฟชั่นซึ่งหมายรวมเอาเครื่องประดับไปด้วย แต่ส่วนใหญ่เครื่องประดับจะถูกพัฒนาเน้นไปเฉพาะแค่การออกแบบที่มีความสวยงามซึ่งเอื้อต่อแฟชั่นเครื่องแต่งกาย แต่ไม่ได้สื่อเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของเครื่องประดับ หรือสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แท้จริง ตลอดจนอาจไม่ได้คำนึงถึงความเป็นมารวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการผลิต ทำให้ขาดพัฒนาการของสินค้า หลายๆ พื้นที่สินค้ามีรูปแบบที่ซ้ำกันจนหาเอกลักษณ์ไม่ได้

สถาบัน GIT จึงได้ลงไปพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการออกแบบ และ การผลิตทั่วประเทศ โดยหลายปีที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วกว่า 18 จังหวัด และในปี 2564 นี้ก็ได้มีการต่อยอดการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในอีสานใต้ 5 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี (อีสานมอร์เดิ้น) และ ลงพื้นที่ไปพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องเงินภาคเหนือ 5 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย ใน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินภาคเหนือ หรือ "มาเหนือ"

โดยทั้ง 2 โครงการนี้ สถาบันได้มีการฝึกอบรมพัฒนาทั้งรูปแบบสินค้า เทคนิคการผลิต และการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เครื่องประดับ นำเอกลักษณ์ของภูมิภาคที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นจุดขาย และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ เราจึงได้กำหนดจะจัดแสดงผลงาน Gems Treasure Pop-Up Exhibition; The Vision เครื่องประดับอัตลักษณ์ไทยสู่สากล ซึ่งจัดแสดงผลงาน และชิ้นงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการข้างต้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 ณ One Nimman จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดแสดงในรูปแบบ Online นำการ Streaming มาผสมผสาน กับการจัดแสดงจริง ผู้ที่สนใจเข้าชมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยผ่าน Facebook Official: @git.or.th หรือ Facebook Official: Gems Treasure โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้และแรงบันดาลใจ ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ กว่าจะเป็นเครื่องประดับอัตลักษณ์ ซึ่งหัวข้อนี้จะได้ผู้ประกอบการเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงจากภาคเหนือ ทั้งเชียงใหม่ แพร่ และ สุโขทัยมาร่วมเสวนา ในเวลา 16.00 น. และในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ก็จะมีการจัดเสวนาในหัวข้อ ทำไมต้อง....ออกแบบอัตลักษณ์ไทย โดยวันนี้จะได้รับเกียรติจากผู้ก่อตั้งแบรนด์สะพรั่ง และ แบรนด์โนว่า มาร่วมพูดคุย ในเวลา 15.00 น. เช่นกัน ซึ่งคาดว่าผู้ที่เข้าร่วมรับฟัง ผ่านทาง Streaming Facebook จะได้แนวคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เครี่องประดับอย่างแน่นอน