GIT News

28-29
มิถุนายน 2564

GIT ลงพื้นที่ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินภาคเหนือ

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินภาคเหนือ หรือ "มาเหนือ" และร่วมคัดเลือกผลงานการออกแบบของผู้ประกอบที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตเครื่องประดับเงินภาคเหนือให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้อง L โรงแรมดุสิต ดีทู จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา