GIT News

24
มิถุนายน 2564

หลักสูตรการชุบเครื่องประดับออนไลน์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายสิทธิชัย ปริญญานุสรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันด้านธุรกิจ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการชุบเครื่องประดับออนไลน์ รุ่นที่ 2 สอนโดย นายสมชาย มนัสเกียรติกุล ผู้จัดการ/ที่ปรึกษา บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานชุบ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ และปฏิบัติจริงผ่านการ Workshop ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรม ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ออร่า เมท อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านงานชุบจากประสบการณ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 อีกด้วย