GIT News

8
มิถุนายน 2564

GIT ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้เนื่องในวันกิติยากร

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้เนื่องในวันกิติยากร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญู ในวันคล้ายวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมกับผู้บริหารระดับสูง ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่าน