GIT News
วันที่ 1 เมษายน 2564: GIT จัดงานสัมมนาหัวข้อ "รังสรรค์เครื่องประดับด้วยนวัตกรรม และการตลาดด้วย Photo Marketing" พื้นที่จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจาก นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องไพลิน โรงแรมเอวาด้าโฮเต็ล จังหวัดตราด

#GIT #GEMS #TRAT #CARAT