GIT News
18 มีนาคม 2564: GIT เดินหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอัญมณี 5 ภาค โดยจัดประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ใน 5 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ผ่านทาง VDO Conference ผ่าน zoom โดยได้รับเกียรติจากนายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน(ด้านเทคนิค) เป็นประธานในการประชุม ณ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน จี สีลม กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 634 4999 ต่อ 301-306

#GIT #Smartjewelers2021 #carat