GIT News

8-9
มีนาคม 2564

GIT ลงพื้นที่โครงการพัฒนาเครื่องประดับภาคเหนือ

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมคณะลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุมหาแนวทางและความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง โครงการการพัฒนาเครื่องประดับเงิน ภาคเหนือ (GIT มาเหนือ) กับจังหวัดลำพูน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องเชอร์รี่ โรงแรมเดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และเข้าร่วมประชุมกับจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา