GIT News

5
กุมภาพันธ์ 2564

ชวนดูเพชรดูพลอยยามบ่าย

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้เข้าร่วมอบรม Workshop "ชวนดูเพชรดูพลอยยามบ่าย" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผู้รักอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะ ณ ห้อง Pushkara Ballroom โรงแรมเลอบัว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา