GIT News

15
มกราคม 2564

GIT ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับ H.E. Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย พร้อมร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างประเทศไทย และปากีสถาน ทั้งนี้ ประเทศปากีสถาน นับเป็นประเทศแหล่งที่มีอัญมณีหลายชนิด และรัฐบาลประเทศปากีสถานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัญมณีและเครื่องประดับ จึงต้องการทำร่วมมือกับสถาบัน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกอบรม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์และจำแนกอัญมณี เทคนิคเจียระไน และการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า เป็นต้น