GIT News

16
ตุลาคม 2563

GIT พาทัศนศึกษาโรงงานผลิตเครื่องประดับ ระบบชุบเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยนางฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การชุบเครื่องประดับออนไลน์" พร้อมทั้งพาทัศนศึกษาโรงงานผลิตเครื่องประดับ ระบบชุบเครื่องประดับระบบใหญ่ที่ บริษัท ออร่า เมท อินโนเวชั่น จำกัด และได้แวะเยี่ยมชมศูนย์บริการตรวจสอบโลหะมีค่าของ GIT ณ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (Gemopolis) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา