GIT News
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พร้อมเปิดให้บริการตรวจสอบโลหะมีค่า ณ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (Gemopolis) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้รับมาตรฐานระดับสากล วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโลหะมีค่า และสามารถรับผลวิเคราะห์แบบเร่งด่วนในราคาพิเศษ!!! โดย GIT เปิดให้บริการตรวจสอบด้วยเทคนิค X-ray Florescence (XRF) หาความหนาของชั้นผิวชุบและหาความบริสุทธิ์ของธาตุองค์ประกอบ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นี้เป็นต้นไป วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 14.30 น. สถานที่บริเวณชั้น 1 อาคาร Aura Mate Innovation สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 634 4999 ต่อ 401

#GIT #Carat