GIT News

23
กันยายน 2563

GIT ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ

นางนันทวัลย์ ศกุลตนาค ประธานกรรมการสถาบัน ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดี ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรม โดยมี นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศณีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ลงนาม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ห้อง Pinnacle 1-4 ชั้น 4 โรงแรม InterContinental Bangkok เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา