GIT News

7
สิงหาคม 2563

GIT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 

โดยมี นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2563 พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563