GIT News

6
สิงหาคม 2563

GIT รับรางวัล Thailand Research Expo 2020 Award

นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค) เป็นผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้ารับรางวัลชมเชย Thailand Research Expo 2020 Award โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัลภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)" จากผลงานวิจัย "การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับมาตรฐานการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี สู่การเป็นนครอัญมณี"