GIT News
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดแสดงผลงานวิจัยภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 หัวข้อ "ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย:การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น" โดยมีนายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค) และดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมรับชมแฟชั่นโชว์เครื่องประดับชุด "Exquisite Charm of Jewlery" ทีมนักวิจัยนำโดย ผศ. ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ ผศ. นภกมล ชะนะ และผศ. วรชัย รวบรวมเลิศ นักวิจัย

#GIT #CARAT #GITTALK