GIT News
บรรยายโดย นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค)

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ณ ห้อง Lotus Suite 12 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สมัครเข้าร่วมงานเพียงสแกน QR CODE