GIT News

28
กรกฎาคม 2563

GIT เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2563: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดย นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมคณะข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง