GIT News

24
กรกฎาคม 2563

GIT เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ และนายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการด้านเทคนิค นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา