GIT News
GIT Talk "GIT THE MASTER CLASS" Virtual Classroom เพื่อการเป็นมาสเตอร์ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.


ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจของโลก New Normal เปิดรับสิ่งใหม่ เรียนรู้เเละค้นหาศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในตัวคุณ ผ่านบทเรียนออนไลน์รูปโฉมใหม่ลักษณะ virtual classroom รังสรรค์โดย GIT Training Center ร่วมกับกูรูผู้รู้เรื่องการสร้างธุรกิจหลากหลายด้านของประเทศไทย ตอบโจทย์การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดของคุณ คลิก https://masterclass.git.or.th

#GITTALK #GIT #CARAT