GIT News

9
กรกฎาคม 2563

ประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานด้านโลหะมีค่า

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ GIT ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานด้านโลหะมีค่า ภายใต้โครงการการจัดทำมาตรฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และโลหะมีค่า ณ ห้องสุรวงศ์ 2-3 โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม ที่ผ่านมา