GIT News
สถาบันอัญมณีฯ จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ขายสินค้าบนเว็บไซต์ Thaitrade.com เพิ่มโอกาสเปิดตัวออกสู่ตลาดต่างประเทศ เตรียมเดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นตรา BWC ต่อเนื่อง พร้อมลุยจับมือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ช่วยผู้ประกอบการไทยอีก

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการนำผู้ประกอบการ ร้านค้า ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ที่เป็นสมาชิกในโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ หรือ Buy With Confidence (BWC) เบื้องต้นจำนวน 18 ราย เข้าไปจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ซึ่งเป็นเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดออกสู่ตลาดต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของไทย

“แพลตฟอร์ม Thaitrade.com เป็นช่องทางการค้าออนไลน์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สุดช่องทางหนึ่งของประเทศ เนื่องจากดำเนินการภายใต้กระทรวงพาณิชย์ และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าไปขายสินค้าที่จะต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันฯ ให้เข้าไปจำหน่าย ถือว่าผ่านการรับรอง และยิ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับตรา BWC ก็ยิ่งมั่นใจได้”

ทั้งนี้ สถาบันฯ มีแผนที่จะเร่งประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ BWC ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ เพราะในการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ ถือว่าสำคัญ เนื่องจากลูกค้าไม่เห็นสินค้าจริง ไม่สามารถจับต้อง หรือทดลองสินค้าได้ ดังนั้น ในการซื้อขาย บางครั้งอาจเกิดความสับสน หรือได้สินค้าที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งอาจมีคุณภาพไม่ตรงตามที่ระบุไว้ แต่หากสินค้ามีการรับรอง เพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ก็จะทำให้ซื้อด้วยความมั่นใจ เพราะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าที่ได้รับการรับรอง ผ่าน QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จำหน่ายได้

อย่างไรก็ตาม นอกจากการการผลักดันให้ SMEs เข้าไปจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับแพลตฟอร์ม Thaitrade.com แล้วยังได้วางแผนในการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในโครงการ BWC นำสินค้าไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆ ต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้าขายให้กับผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า